TẬP HUẤN ĐÁNH GIÁ HỌC SINH TIỂU HỌC THEO THÔNG TƯ 22

Tháng Mười Một 11, 2016 11:28 sáng

Ngày 10/11/2016 Trường PTDTBT Tiểu học Sủng Trái đã tổ chức tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ giáo dục và đào tạo. 

20161110_133729

 

Các đ/c giáo viên đã tích cực thảo luận để áp dụng thông tư vào giảng dạy trong năm học 2016 – 2017 và các năm học tiếp theo.

20161110_144749

20161110_142242