Liên hệ

Trường Tiểu học Sủng Trái

Địa chỉ: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, Tỉnh Hà Giang
Người phát ngôn: Ông Đinh Văn An – Chức vụ: Hiệu Trưởng
Điện thoại: 0917748233– Email: dinhan7@gmail.com